wz

 

 

1945 : OSN navrhuje vznik dvou statu

Od roku 1920 spravovala území Palestiny Británie, v roce 1947 ale svěřila vyřešení vlekoucího se židovsko-arabského sporu Spojeným národům. OSN připravila plán rozdělení území, který počítal se vznikem židovského (na 56,47% území Palestiny) a arabského (na 43,53% území Palestiny) státu a mezinárodní enklávou kolem Jeruzaléma. Palestinci plán odmítli.

1948 - 1949 : Vznika Izrael a odrazi arabskou invazi

14. května 1948 byl vyhlášen stát Izrael. Den poté armády pěti arabských států (Jordánska, Egypta, Libanonu, Sýrie a Iráku) na židovský stát zaútočily, byly však odraženy. Fakticky tím byly ustaveny hranice Izraele, které zůstaly beze změny do roku 1967 - pásmo Gazy si podržel Egypt a Jordánsko anektovalo oblast východního Jeruzaléma a Západní břeh.

1967 : Izrael zdvojnasobuje sve uzemi

Šestidenní válka zásadně změnila rozdělení území ve prospěch Izraele, který zdvojnásobil své území: Izrael obsadil pásmo Gazy a Sinaj kontrolované do té doby Egyptem, na úkor Libanonu získal Golanské výšiny, Jordánsko bylo vytlačeno ze Západního břehu a východního Jeruzaléma. Půl milionu Palestinců uprchlo do Egypta, Sýrie, Libanonu a Jordánska.

1978 : Mir s Egyptem,odchod za Sinaje

Izrael uzavřel první mírovou smlouvu s jedním ze svých arabských sousedů - Egyptem. Egyptský prezident Sadat byl prvním arabským lídrem, který uznal židovský stát. Na základě toho se Izrael rozhodl vrátit od roku 1967 okupovaný Sinajský polootrov Egyptu.

2005 : Izrael odchazi z pasma Gazy

Izraelský premiér Ariel Šaron, který vedl v první polovině 80. let izraelskou ofenzivu do Libanonu, se jako premiér rozhodl pro první jednostranný krok a nařídil stažení z pásma Gazy. To vyvolalo mohutné protesty tamních osadníků, izraelská armáda však přesto na přelomu srpna a září násilím všechny osadníky odsunula.

28.6.2006 : Izraelska armada opet vtrhla do pasma Gazy

Hlavním cílem operace je osvobození zajatého izraelského vojáka. Letectvo nejprve bombardovalo most v centrální části pásma Gazy. Po půlnoci, když bylo zřejmé, že vyjednávání o propuštění uneseného vojáka nikam nevede, začala armáda jih Gazy obsazovat. Do útoku se zapojilo na sto tanků.