wz

 

OSN

Spojené národy jsou organizací nezávislých zemí, které se dobrovolně spojily, aby usilovaly o světový mír, hospodářský a sociální pokrok. K dnešnímu dni čítá 185 členů oproti 51 původním.

Založení:

Myšlenka založení OSN se zrodila během 2. světové války,kdy země, jež přispěly k jejímu konci se dohodly na vzniku organizace, která by měla zaručit trvalý mír a zabránit případným dalším válečným konfliktům.

Postupný vznik OSN:

Sídlo OSN:

Sídlem OSN je New York v USA. Pozemky, na nichž se budovy OSN nacházejí, jsou mezinárodní zónou. Organizace spojených národů má svou vlastní bezpečnostní složku, která tyto prostory hlídá, vlastní vlajku a vydává své poštovní známky.

Struktura OSN:

OSN vyvíjí činnost po celém světě a činí tak prostřednictvím šesti orgánů, jimiž jsou:

Všechny tyto orgány sídlí v New Yorku, s vyjímkou Mezinárodního soudu, který má sídlo v Nizozemském Haagu. Do OSN spadá dalších 14 organizací, kterým se říká oborné organizace. Ty se zabývají rozličnými oblastmi, jako je například zdraví, zemědělství,...atd.

V čele OSN je "generální tajemník", který je navrhován Radou bezpečnosti a později schválen Valným shromážděním. V historii prošlo Organizací spojených národů šest generálních tajemníků:

1946-1952 Trygve Lie

1953-1961 Dag Hammarskjöld
1961-1971 U Thant
1972-1981 Kurt Waldheim
1982-1991 Javier Perez de Cuéllar
1992-1996 Butrus Butrus-Ghálí

1997-2007 Kofi Annan

 

součastným generálním tajemníkem OSN je od roku  2007 Pan Ki-mun (62) z Jižní Koreje.

Informace na internetu:

http://www.un.org - oficiální webové stránky OSN
http://www.unicprague.cz - informační centrum OSN v Praze

zdroj informací: Tištěné materiály ICM