Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 

Obezita v ČR i ve světě

Definice obezity

Obezitu nelze vnmat jen jako zmnoen tuku v těle, ale spe jako chronick onemocněn, spojen s řadou jinch poruch. Jde o vznamn rizikov faktor, kter se podl na vzniku a rozvoji zvanch somatickch nemoc.

Prevalence obezity aneb jak čast je obezita

Vvoj ve světě

Obezita je posledn dobou často nazvna jako epidemie 3. tiscilet. Řk se, e přejdn u zabilo vc lid ne vechny vlky dohromady. V roce 1995 se počet obznch lid na celm světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 vak toto čslo stouplo na 300 milionů obznch lid. Obezita představuje problm nejen ve vyspělch zemch, ale roste rapidně i v mnoha rozvojovch zemch. Prevalence obezity u dospělch je 10 a 25 % ve větině zem zpadn Evropy a 20 25 % v některch zemch v Americe. Situace je vak mnohem hor ve vchodn Evropě, kde obezitou trp 40 % en, dle ve sttech Středozem a u černch en v USA. Jetě vět prevalence obezity je posledn dobou pozorovna mezi americkmi Indiny, Američany hispnskho původu, nejvych hodnot dosahuj v Melansii, Mikronsii a Polynsii. Tato populace je vybavena tzv. etřcmi geny, u nich se obezita v podmnkch dostatku stravy a nedostatku pohybu vyvj obzvltě rychlm tempem. Obezita se vak nevyhb ani zemm, kde se s tmto problmem v minulosti prakticky nesetkvali např. Čna, Thajsko a Brazlie.

Vvoj v Česk republice

Česk republika se v počtu obznch propracovala na předn msto v cel Evropě. Tento problm skutečně narůst. 21 % muů a 31 % en je obznch. Kdy sečteme nadvhu a obezitu, vyjde nm u en alarmujc čslo 68 % a u muů dokonce 72 %. Vskyt obezity a nadvhy je u ns vy ne v evropskm průměru. Oproti zbytku Evropy je u českch muů zejmna vy vskyt obezity , u en je ni vskyt nadvhy a vrazně vy vskyt obezity.

V dvnch dobch, kdy jetě bylo běn pravideln střdn obdob dostatku potravy s tdny a měsci strdn a kdy hlad a podviva byly častou přčinou mrt, staly se symbolem hojnosti, zdrav a plodnosti ulechtil tvary Věstonick Venue. Od těch časů se ale mnoh změnilo. Tměř na kadm kroku ns lkaj nejrůzněj potraviny a pochutiny. Často se stv, e jme, ani bychom vůbec měli pocit hladu. Nae tělo si ale stle udrelo zvyk veker přebytek ukldat na hor časy a tak jej hromad ve formě zsobnho tuku. Navc dnen modern doba mlokoho nut k fyzick aktivitě a pohybu vůbec.