wz

 

Jak "šlapou" evropské ekonomiky?

Hrubý domácí produkt slouží k porovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí a ukazuje, jak se daří hospodářství daného státu. HDP vyjadřuje hodnotu veškerého vyprodukovaného zboží a služeb v domácí ekonomice během jednoho roku. Jak si stojí evropské ekonomiky?

Nejvyšší HDP na jednoho obyvatele v Evropě s velikým náskokem vykazuje malé Lucembursko. Nejvyšší růst však vykazují pobaltské země: Lotyšsko, Estonsko a Litva.

 

Nejvyšší HDP ve světě? Bermudy!

Při porovnání všech zemí světa zjistíme, že nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele vykazují Bermudy (69 900 USD) a hned na druhém místě je Lucembursku (55 400 USD). Absolutní špičku ještě tvoří Norsko (42 300 USD) a USA (41 800 USD).

Vůbec nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je v afrických zemích, kde nedosahuje ani osmi set dolarů na osobu v paritě kupní síly (výjimku tvoří Egypt, Alžírsko a Maroko).

Nejvyšší meziroční růst HDP potom zažívají země bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Turkmenistán, Arménie, Ázerbajdžán). Roční růst HDP je v těchto zemích vyšší než 10 % za rok, současně však nedosahuje HDP ani 3500 dolarů na osobu v paritě kupní síly. Tyto země mají špatné ekonomické výsledky, které se mohou samozřejmě lépe zvyšovat než u prosperujících vyspělých zemí světa.

Podívejme se blíže na nejvyspělejší evropské ekonomiky a světovou velmoc číslo jedna - USA.

 

Lucembursko

Výsledky lucemburské ekonomiky jsou výjimečné. I vzhledem k malému počtu obyvatel (300 tisíc) se na vysokém HDP výrazně podílejí i cizinci. Lucemburská ekonomika je výkonná a vyznačuje se vysokou dynamikou rozvoje a růstu.

Prim v národním hospodářství Lucemburska hrají ocelářství, finanční služby a telekomunikace. Domácí firmy se můžou pochlubit vysokou produktivitou práce, rozvojem nových technologií a vlastním know-how. Ekonomika těží z rozvinuté sítě služeb podnikům.

Lucemburk je sídlem několika evropských institucí. Lucemburčané tvoří vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu. Téměř všichni hovoří minimálně dvěma světovými jazyky (především německy, francouzsky a anglicky). Lucemburské hospodářství je otevřeno vnějšímu světu a je silně orientováno zejména na spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie (především Nizozemí a Belgie).

Vláda fiskálními opatřeními a investičním programem stimuluje rozvoj odvětví lehkého průmyslu a pokrokových technologií. Lucembursko je domovem významných kontinentálních společností v oblasti multimedií a komunikace. Spousta společností v Lucembursku je aktivních v oblasti filmové produkce, internetových technologií, elektronické publikační činnosti a automatických překladů.

V případě Lucemburska se tradičně jedná o soukromé společnosti, které působí v mezinárodním měřítku. Lucemburská vláda se snaží o získání zahraničních investorů z oblasti biotechnologie a průmyslového inženýrství.

Po USA, Japonsku a Švýcarsku patří zemi čtvrtá příčka ve významnosti finančního sektoru na světě. V bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních institucích pracuje více než 26 tisíc občanů (z 280 tisíc všech pracujících), na HDP se podílí více než 60 %

 

USA

Objem průmyslové výroby ve Spojených státech je nejvyšší na světě. Silný růst v posledních letech zaznamenává především zpracovatelský průmysl a vyspělé technologie: počítače, internet, telekomunikace a polovodiče. Americké podniky silně investují (především do vybavení a software) a produktivita práce se neustále zvyšuje.

Největším průmyslovým odvětvím v USA je výroba automobilů, která je vyšší než HDP celé střední Evropy. Ve Spojených státech amerických se vyrobí a prodá nejvíce aut na světě.

Dalším odvětvím, které získává, je energetika. USA jsou největším producentem i spotřebitelem všech forem energie, nejen kvůli síle ekonomiky, ale také spotřebou domácností, které je mimořádně vysoká.

Klíčovou roli v americkém hospodářství hraje rovněž výroba výpočetní techniky. Výrazným znakem odvětví je zkracování inovačního cyklu (zákazníci obnovují či vyměňují vybavení častěji) a klesající ceny hardware. Největším výrobcem počítačů zůstává Dell, těsně před HP.

Hlavním tahounem americké ekonomiky jsou ovšem profesní služby (poradenství, reklama, pojišťovnictví či vzdělání). Tyto firmy jsou pružné, inovativní a jsou zdrojem nových pracovních míst.

Není bez zajímavosti, že nová pracovní místa v dnešním světě vznikají z převážné části v malých firmách, které se dokáží flexibilně adaptovat na nově vzniklé podmínky na trhu. Touha nebýt na nikom závislý, pracovat sám na sebe, být si vlastním pánem - to jsou jenom některé důvody, proč počet drobných podnikatelů je ve Spojených státech amerických nejvyšší na světě a neustále roste.

Pramen: Eurostat: Pressemitteilung Nr. 166/2006 von 18. Dezember 2006