wz

 

 

OSN navrhuje vznik dvou statu

Projekce o vzniku Izraele

Drobná rada izraelským matkám. I otcům

Střelba v Seattlu, kameny v Sydney

March For Israel

Arabove x Izrael

Izrael přiznal, že o vlásek unikl katastrofě