wz

Česko tloustne geometrickou řadou

30.5.2006

 

Praha Počet obézních obyvatel České republiky neúměrně roste. Obezita se navíc dotýká stále více dětí.

"Česko se tím přibližuje jihoevropským zemím jako je například Itálie, kde je velká prevalence obezity u dětí," říká Marie Kunešová, předsedkyně České obezitologické společnosti.

Podle nejnovější studie České obezitologické společnosti a Národní rady pro obezitu má nadměrnou hmotnost 52 procent dospělé české populace.

Z toho 35 spadá do kategorie nadváha a 17 procent je obézních.

Počet obézních navíc stále roste. Od roku 2000 se zvýšil o tři procenta.

Epidemie obezity

Stejné tendence jsou i Evropě. Světová zdravotnická organizace varuje před epidemií obezity.

Podle jejich zprávy trpí nadváhou v jednotlivých evropských zemích od 25 do 75 procent dospělé populace. Průměrný index tělesné hmotnosti dosahuje 26,5.

"Prevalence obezity v České republice se od 80. let dokonce ztrojnásobila a zejména mezi dětmi se šíří velmi znepokojivě," upozorňuje Michael Vít, náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik.

Nejnižší obezita je podle studie ve skupině 13 - 17 let, pouze 11 procent. V této věkové kategorii je naopak nejvyšší výskyt podváhy, kterou studie zjistila u deseti procent dospívajících dívek.

Nejobéznější jsou sedmiletí

Nejvíce obézní jsou děti od šesti do dvanácti let. V této věkové skupině byla obezita zjištěna u 20 procent.

"Nejvíce obézní jsou děti kolem sedmého roku života, tehdy se obezita týká každého pátého dítěte. Souvisí to se změnou životního stylu a nástupem do školy," doplňuje Alexandra Moravcová, lékařka z Obezitologické poradny Všeobecné fakultní nemocnice.

Vznik nadváhy a obezity je výrazně  častější u dětí, které mají obézní rodiče. "Bohužel právě obézní rodiče nechápou nadměrnou hmotnost svých dětí jako problém a nehlásí se do hubnoucích programů," říká Marie Kunešová.

Chybí dětská hřiště

Rodiče se také velmi často mýlí v hodnocení váhy svých dětí.

 

 

Podle zjištění studie se 13 procent rodičů domnívá, že jejich děti jsou štíhlejší, než doopravdy jsou, ale stejný počet rodičů si naopak myslí, že jejich dítě je tlustší, než tomu ve skutečnosti je.

"Praxí v Obezitologické poradně jsem zjistili, že mnoho dětí je obézních i z ekonomický důvodů," říká Alexandra Moravcová.

"Ekonomická situace některých rodin totiž nedovoluje dítěti stravovat se tak zdravě a platit sportovní oddíly. Ve městech navíc chybí takové ty obyčejné ,plácky´kde by děti mohly pobíhat," dodává Alexandra Moravcová.

Drtivý dopad obezity

Podle údajů Světové zdravotnické organizace je úmrtnost na následky chronických neinfekčních onemocnění zhruba 60 procent.

Odborníci přitom předpokládají , že v roce 2020 se toto číslo zvýší na 73 procent.

Na rychlém růstu úmrtnosti se podle zprávy významně podílejí i nemoci související s nadměrnou váhou a obezitou.

Díky obezitě celosvětově roste počet lidí s diabetes II. typu. V současné době touto nemocí trpí 171 milionů lidí.

Obezita se podílí i na vzniku kardiovaskulárních onemocnění, vysokém krevním tlaku nebo vzniku cévní mozkové příhody (mrtvice).

Kromě fyzických problémů např. s kloubním aparátem nebo poruchou reprodukčních funkcí,  mají obézní lidé i mnoho problémů psychických a sociálních. Trpí nedostatkem sebedůvěry a komplexy méněcennosti.

Přijmi a vydej

Jako prevence proti obezitě v Česku 1. června začíná kampaň  pod záštitou Ministerstva zdravotnictví "Přijmi a vydej".

Jejím cílem je zvýšit celkové vědomosti o správné výživě a zlepšit stravovací a pohybové návyky obyvatel tak, aby vedly k rovnováze mezi energetickým příjmem a výdejem. Více informací najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu.


Kateřina Stárková