Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Česko tloustne geometrickou řadou

30.5.2006

 

Praha Počet obznch obyvatel Česk republiky neměrně roste. Obezita se navc dotk stle vce dět.

"Česko se tm přibliuje jihoevropskm zemm jako je napřklad Itlie, kde je velk prevalence obezity u dět," řk Marie Kuneov, předsedkyně Česk obezitologick společnosti.

Podle nejnověj studie Česk obezitologick společnosti a Nrodn rady pro obezitu m nadměrnou hmotnost 52 procent dospěl česk populace.

Z toho 35 spad do kategorie nadvha a 17 procent je obznch.

Počet obznch navc stle roste. Od roku 2000 se zvil o tři procenta.

Epidemie obezity

Stejn tendence jsou i Evropě. Světov zdravotnick organizace varuje před epidemi obezity.

Podle jejich zprvy trp nadvhou v jednotlivch evropskch zemch od 25 do 75 procent dospěl populace. Průměrn index tělesn hmotnosti dosahuje 26,5.

"Prevalence obezity v Česk republice se od 80. let dokonce ztrojnsobila a zejmna mezi dětmi se ř velmi znepokojivě," upozorňuje Michael Vt, nměstek ministra zdravotnictv pro ochranu a podporu veřejnho zdrav a hlavn hygienik.

Nejni obezita je podle studie ve skupině 13 - 17 let, pouze 11 procent. V tto věkov kategorii je naopak nejvy vskyt podvhy, kterou studie zjistila u deseti procent dospvajcch dvek.

Nejobzněj jsou sedmilet

Nejvce obzn jsou děti od esti do dvancti let. V tto věkov skupině byla obezita zjitěna u 20 procent.

"Nejvce obzn jsou děti kolem sedmho roku ivota, tehdy se obezita tk kadho ptho dtěte. Souvis to se změnou ivotnho stylu a nstupem do koly," doplňuje Alexandra Moravcov, lkařka z Obezitologick poradny Veobecn fakultn nemocnice.

Vznik nadvhy a obezity je vrazně  častěj u dět, kter maj obzn rodiče. "Bohuel prvě obzn rodiče nechpou nadměrnou hmotnost svch dět jako problm a nehls se do hubnoucch programů," řk Marie Kuneov.

Chyb dětsk hřitě

Rodiče se tak velmi často ml v hodnocen vhy svch dět.

 

 

Podle zjitěn studie se 13 procent rodičů domnv, e jejich děti jsou thlej, ne doopravdy jsou, ale stejn počet rodičů si naopak mysl, e jejich dtě je tlust, ne tomu ve skutečnosti je.

"Prax v Obezitologick poradně jsem zjistili, e mnoho dět je obznch i z ekonomick důvodů," řk Alexandra Moravcov.

"Ekonomick situace některch rodin toti nedovoluje dtěti stravovat se tak zdravě a platit sportovn oddly. Ve městech navc chyb takov ty obyčejn ,plckykde by děti mohly pobhat," dodv Alexandra Moravcov.

Drtiv dopad obezity

Podle dajů Světov zdravotnick organizace je mrtnost na nsledky chronickch neinfekčnch onemocněn zhruba 60 procent.

Odbornci přitom předpokldaj , e v roce 2020 se toto čslo zv na 73 procent.

Na rychlm růstu mrtnosti se podle zprvy vznamně podlej i nemoci souvisejc s nadměrnou vhou a obezitou.

Dky obezitě celosvětově roste počet lid s diabetes II. typu. V současn době touto nemoc trp 171 milionů lid.

Obezita se podl i na vzniku kardiovaskulrnch onemocněn, vysokm krevnm tlaku nebo vzniku cvn mozkov přhody (mrtvice).

Kromě fyzickch problmů např. s kloubnm apartem nebo poruchou reprodukčnch funkc,  maj obzn lid i mnoho problmů psychickch a socilnch. Trp nedostatkem sebedůvěry a komplexy mněcennosti.

Přijmi a vydej

Jako prevence proti obezitě v Česku 1. června začn kampaň  pod ztitou Ministerstva zdravotnictv "Přijmi a vydej".

Jejm clem je zvit celkov vědomosti o sprvn vivě a zlepit stravovac a pohybov nvyky obyvatel tak, aby vedly k rovnovze mezi energetickm přjmem a vdejem. Vce informac najdete na strnkch Sttnho zdravotnho stavu.


Kateřina Strkov